Archive for August, 2001

Applets för vuxna

August 4, 2001

Java Web Start (JWS) är en teknik som tillåter automatisk distribution av Java- applikationer via webben. Dessa applika- tioner kan antingen köras i en begränsad miljö, likt appletar, eller om så krävs få fulla systemresurser till klientens dator. Applets – fast denna gång för vuxna.

JWS-applikationer startas första gången typiskt från en länk på en html sida, applikationen laddas då ner till klienten. I fortsättningen kommer den dock bara att titta efter uppgraderingar från servern. Men JWS- applikationer är ingalunda kopplade till webbläsaren, de körs helt fristående vilket innebär att de även går att starta som van- liga applikationer.

En annan intressant funktion är den dyna- miska resurshanteringen. Första gången en applikation körs laddas ett minimum av den ner, vid behov laddas sedan ytterligare data ner under körtid.

För att tillhandahålla dessa funktioner lig- ger det under JWS ett api som heter Java Network Launching Protocol (JNLP). Den innehåller en rad olika services som tillåter sandlådsapplikationer att spara och öppna fi- ler, komma åt clipboard och skrivare med mera. Användaren måste dock via en dialog godkänna sådana operationer.

Vad krävs?

Så vad krävs för att köra JWS-applikatio- ner? Klienten behöver Java Runtime Environment 1.2.2 eller senare och Java Web Start 1.0.1 eller senare – inget utöver det vanliga. Dessutom behövs en standard webbserver som kan registrera nya MIME- typer.

För att utveckla JWS-applikationer behövs ingen speciell kod, exekveringen börjar på samma sätt som vanliga applikationer. Utvecklandet innebär följande steg:

  • Skapa applikationens kod.
  • Paketera applikationen och dess resur- ser till en eller flera jar-filer.
  • Signera jar-filer(na).
  • Skapa en XML-fil som beskriver applikationen, kallas JNLP-filen.
  • Lägg upp allt på webbservern, tillsammans med en lämplig html-fil.

Första gången måste du även se till att din webbserver känner igen .jnlp filer genom att registrera den som en ny MIME-typ.

En fet klients räddning

När man läser rubrikerna från tiden då applets skulle rädda världsfreden är det svårt att låta bli och le. Java Web Start känns som client/server med rätt anslag. Om man har behov av av feta klienter är det klart intres- sant att kolla upp – annars lär man utveckla exakt samma kod själv.

JWS används med fördel av utvecklings- intensiva applikationer eller av applikatio- ner vars uppgraderingar snabbt måste ut till ett antal användare. Ett annat behov kan vara att bryta de bindningar som en traditionell applet har med sin webbläsare. Eller om man bara vill vara bekväm av sig.
Originally published in JayView.